Etikettarkiv: spiral stabilisering

Jo tack, det är bra!

figure_with_back_pain_400_clr_5228är ett vanligt svar på frågan: Hur mår du? Men hur kan vi veta att vi mår bra?

Vad innebär det t.ex. att vara frisk?

Frisk definieras av Nationalencyklopedin (jag är glad att jag får skriva ordet så att jag slipper uttala det) som att ha god hälsa fysiskt eller psykiskt (eller bådadera). Motsatsen är att vara sjuk.

WHO (1946) definierar det som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.

I Sverige medicineras 5% (kanske upp till 10%) av befolkningen med SSRI-preparat (antidepressiva).

Internationella studier visar en befarad ökning av diabetes typ 2 på 40% de kommande 25-30 åren. Idag har ca 3-4 % av befolkningen diabetes i Sverige.

2012 köpte enligt Socialstyrelsen svenskarna läkemedel på recept för 25,3 miljarder.

Siffran på hur många som drabbas av värk från rygg och nacke ökar konstant.

Och många andra sjukdomstillstånd kan läggas till. Det rapporteras dessutom från vissa håll att det råder brist på läkare i Sverige.

Jo tack, det är bra!

Är det?

Så hur kan vi veta om vi är friska? Ja den som har smärta, feber eller har svårt att röra sig kanske inte anser sig som frisk. Inom sjukvården används laboratorieprover med svar i form av värden för att ibland definiera vad som är normalt respektive sjukligt. Radiologiska undersökningar är ex på en annan metod.

En patient berättade för en tid sedan att efter att han sökt sin husläkare pga. smärta fick lämna blod. Laboratoriesvaret visade att han enligt läkarens tolkning hade värden som en elitidrottsman. Per definition var han enligt läkaren frisk. Men smärtan då?

Att genom laboratorietester söka sjukdom kan ju vara bra men kan det definiera om jag är frisk? Vilka värden ska jag i så fall ha? Ja riktvärden finns ju för de flesta tester men hur vet vi att dessa värden är normala? Statistiskt normala i en population som alla lever under samma förutsättningar skulle de ju kunna vara men är de naturliga för homo sapiens? Svaret på frågan får vi nog aldrig veta och kanske skulle vi inte bli lyckligare om vi fick veta.

De flesta avgör nog om de mår bra genom en subjektiv upplevelse. I frånvaro av symptom som just den individen uppfattar som sjukdom eller funktionsnedsättning anser sig personen må bra.

Frågan jag ställer mig ibland är: Undrar hur det skulle kännas att ha en kropp som är helt frisk och i optimal funktion. Alla hormoner är i balans. Immunförsvaret fungerar som det ska. Rörelseapparaten fungerar optimalt utifrån vår konstruktion. En känsla som jag vet att jag aldrig kommer att få uppleva. Redan som litet barn fick jag min första påverkan på mitt immunförsvar genom vaccin som på konstgjord väg skapade förändringar. Efter det har jag blivit utsatt för en kost med massor av socker. Jag har andats in avgaser och föroreningar blivit utsatt för passiv rökning, belastat levern med alkohol. Jag har suttit mig igenom 17 år i skolan och jag vet inte hur lång tid i arbete, utbildningar, tv-soffan, middagar etc. Jag har format min kropp genom träning av diverse olika saker. Jag vet att min kropp inte har haft något val annat än att anpassa sig efter detta. Resultatet blir att jag därmed tror att jag inte någonsin kommer att fungera optimalt igen. Men om jag inte identifierar några symptom från min kropp och mina laboratorievärden är normala, så är det lättare att anta att jag inte är sjuk. Kanske är det lätt att uppfattas som dystopisk med ett sådant är resonemang men jag är hellre med och slåss för en utopi eftersom jag vet att det finns så mycket som skulle kunna vara annorlunda med förändring.

Om jag får ont i ryggen är det lätt att uppfatta att något är galet. Det gör ju ont! En ganska påtaglig känsla av att något är fel. Men smärtan tenderar till att försvinna i de allra flesta fall. Betyder det att jag blir frisk? Hur ska det kännas att vara i optimal funktion? Ja jag kan nog utgå ifrån att det inte ska göra ont i alla fall. Lite stelhet då är det ok? Jag det kan vara ytterst normalt men naturligt är det nog inte. Sannolikt har vi tvingats anpassa oss efter något som skapat stelhet. Om jag får lära mig att det är normalt så påverkar det nog mitt svar på frågan hur jag mår.

Genom att under lång tid sträva efter att skapa förändring av rörelseapparaten, t.ex. genom att träna spiral stabilisering kan jag och många med mig konstatera att kroppen anpassar sig efter detta och nya tillstånd infinner sig. Det som började med smärta och eller stelhet finns inte längre kvar. En ny nivå av välbefinnande infinner sig som skapar en ny referens till friskhet och välmående. Ju mer kroppen anpassar sig desto fler nya referenser får vi. Kanske kan jag nu först förstå hur dåligt jag fungerade förut, även om svaret oftast blev. Jo tack, det är bra!

Allt fler vittnar om hur kostförändringar påverkar deras kroppar. Symptom och sjukdomstillstånd försvinner. Från att tidigare ha ätit läkemedel för att ”må bra” äter de nu mat och med tiden upplever de vad ”må bra” egentligen kan betyda för dem. Jag får ibland höra: ”Tänk så enkelt det kunde vara att bli av med besvär som jag haft så länge.” Jag behövde ju bara göra en förändring.

Den där känslan av hur vi skulle ha mått om vi var ”oförstörda” kommer vi sannolikt aldrig att uppleva, men jag skulle vilja påstå att frånvaron av symptom absolut inte definierar friskhet eller välmående efter som vi genom förändring hela tiden kan få nya referenser till hur vi kan må.

Att skapa förändring är nog en del som måste göras om vi vill få möjligheten att skapa nya upplevelser och ha något att jämföra med.

För den som har ont i ryggen, axlarna, knäna, fötterna mm har vi ett sätt att hjälpa till med denna förändring som fungerar för de allra flesta. En förutsättning är dock att personen ifråga måste vara  villig att skapa förändring. Sättet vi gör det på kallar vi spiral stabilisering. Naturligtvis finns det fler saker vi kan göra i stället för eller i kombination med detta men resultaten vi ser med spiral stabilisering är alldeles för bra för att världen ska gå miste om den kunskapen. Den som är villig till förändring måste ju veta att det finns möjlighet till det och vad han eller hon ska göra.

Det är där vi kommer in i bilden.

För den som har ont och vill veta mer delar vi gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet. För den som inte är redo till förändring än, men vill bli av med sina symptom för stunden har vi naturligtvis också verktyg.

Vi tror nämligen att vi alla behöver finna vår egen väg till förändring. Det är sällan som en modell fungerar för alla eftersom vi har lite olika förutsättningar när vi startar.

De allra flesta som får möjligheten att fundera över sin kropps funktion genom perspektivet spiral stabilisering uppfattar det som logiskt och lättförståeligt och att teoretiskt förstå vad som behöver göras för att skapa förändring är då inte svårt. Rent praktiskt behöver vi dock ta hänsyn till just den individens förutsättningar för att lyckas.

Hur just du behöver göra kanske inte är detsamma som din granne eller arbetskamrat. Vi hjälper dig dock gärna med att ge dig kunskapen och verktygen så att du kan fundera och jobba vidare. Vill du ha guidning på vägen så ger vi dig gärna den också.

Hur mår jag?

Jo tack, det är bättre!

Strukturell eller funktionell diagnos?

doctor_stickfigure_confused_anim_300_clr_16395Det traditionella sättet att strukturellt ställa diagnos grundar sig på att observera statiska strukturer, att fokusera på deras anatomiska förekomst, och formar basen för det mesta inom medicinsk utbildning. För att förklara muskelfunktion tittar terapeuten oftast i ett perspektiv från ett ursprung till ett fäste, och funktionen för muskeln blir därigenom att dra ursprunget närmare fästet. T.ex. musculus biceps brachii böjer armbågen.

Det funktionella synsättet betraktar istället muskelns ”sanna funktion” vilken baserar sig på koordinerade rörelser i förhållande till andra strukturer, och muskelns stabiliserande funktion tas med i beräkningen. T.ex., rotatorkuffens primära funktion är inte att rotera armen, utan att adducera armen och stabilisera axelleden. Att förstå både det strukturella och funktionella perspektivet är viktigt för en terapeut men det funktionella perspektivet är nyckeln till rehabiliterng av dysfunktion.

Kronisk skuldersmärta från t.ex. subacromial impingement är ett vanligt symptom. Det finns olka sätt att se på SA impingement. Traditionell medicin ser det på ett strukturellt sätt, genom att undersöka strukturerna med specifika tester och röntgen. En strukturell abnormitet som t.ex. en inklämd supraspinatussena eller subacrominalbursa till följd av minskat utrymme subacrominalt. Den strukturella modellen för att ta hand om detta problem är oftast antiinflammatoriska läkemedel eller kirurgi.ucx_subacromial_bursitis9

I kontrast till detta så kan vi se på impingement funktionellt utan radiologiska fynd även om smärta och nedsatt styrka kan observeras. Intressant är att denna svaghet ofta uttalas i skulderbladens stabilisatorer, dvs långt från det smärtsamma området.  Denna typ av patologi kräver en annan behandlingsstrategi. Att återskapa muskelbalans genom specifika övningar som aktiverar inte bara axelleden, utan även hela skulderkomplexet och vidare till hela vår spirala stabilsering.

Frågan vi ofta ställer oss är huruvida den strukturella diagnosen verkligen är diagnosen som ska behandlas eller om det är som vi nästan uteslutande ser det, ett symptom till följd av en funktionell diagnos. I tidigare exempel från skuldran ser vi nästan alltid lösningen på impingement i stabilisering av skuldrorna. Genom att aktivera skuldrornas stabilisatorer återskapar vi det utrymme som behövs subacrominalt för att skapa läkning och återhämtning för den inklämda senan eller bursan. I de fall patientens problem gått så långt att kirurgi krävs så anser vi att det är otroligt viktigt att komma ihåg att den bakomliggande orsaken oftast är funktionell. Det funktionella problemet kvarstår även efter kirurgi om inte korrekt rehabilitering sätts in.

De flesta symptom våra patienter söker oss för som inte är direkt relaterade till trauma anser vi vara funktionella och för att lösa dessa så behöver vi se funktionellt på rörelseapparaten och med rehabilitering återskapa patientens förmåga till naturlig belastning med spiral stabilisering.

 

Är det bra att cykla?

11022987_10153588969732656_39413794_nDet är en fråga som vi ofta får av våra patienter. Frågan är inte alltid så lätt att svara på. För det första kan det vara bra att ta reda på varför vi ska cykla. Det kan t.ex. vara ett billigt och miljövänligt alternativ att förflytta sig från A till B. I det perspektivet kan det vara bra. När vi cyklar påverkar vi exempelvis vårt hjärta och våra kärl. Vi får (förhoppningsvis) frisk luft. Vi kan cykla för att det gör oss glada. I dessa perspektiv kan det också vara bra att cykla.

Sett ur ett spiral stabiliseringsperspektiv så är det dock inte bra att cykla för de allra flesta. Åtminstone inte om vi cyklar mycket. Att sitta i en lätt framåtböjd eller mer aerodynamiskt mycket framåtböjd position aktiverar de längsgående musklerna längs ländryggen samt höftböjarmuskeln. Med händerna på styret aktiveras musklerna kring axlar och skuldror som framförallt drar axlarna uppåt och för att se framåt behöver vi öka svanken i nacken. Positionen kommer att skapa mycket komprimerande belastning på framförallt ländryggen men också halsryggen. Eftersom själva trampandet sker med hjälp av bl.a. höftböjare och framsida lår så skapar vi också mer spänning i de muskler som komprimerar höftleden, vilket vi anser vara direkt olämpligt för någon med t.ex. höftledsartros.

Att cykla som motionsform anser vi därför ur ett spiral stabiliseringsperspektiv vara direkt olämpligt om syftet innehåller någon form av friskvård för rörelseapparaten.

Många av oss sitter idag många timmar på arbetet, i bilen, vid tv:n mm. och denna långvariga statiska belastning är påfrestande för rörelseapparaten. För att de muskler som används mycket under dagen ska få återhämta sig behöver de ges möjlighet till det. Att sätta sig på cykeln innebär att återigen belasta dem även om det sker med rörelse. Att cykla mycket innebär alltså att dessa muskler får ännu mer belastning istället för den vila de behöver för återhämtningen. Har du besvär från rygg, nacke, axlar eller höftleder så kan det finnas anledning att tänka om. Vill du fortfarande cykla trots allt så kan det vara en fördel att med rörelse i spiral stabilisering skapa återhämtning för att inte cyklingen ska bidra till slitage av rörelseapparaten.

För den som har gott om tid kan en promenad till och från arbetet vara ett bra alternativ. Eller kanske en löptur för den som har mindre tid. För den som inte vill eller kan välja de transportsätten så föreslår vi promenader eller löpning med spiral stabilisering efter jobbet i stället, för att skapa just återhämtning.

Tittar vi på homo sapiens design så kan vi konstatera att vi är skapta för att förflytta oss framåt med gång och löpning. Med tanke på hur rörelseapparaten belastas vid cykling så vore det mycket ologiskt att påstå att det skulle vara bra för oss att göra det mycket.

De flesta skulle tycka att det vore tokigt att påstå att elefanter ska cykla. De har ju inte de egenskaper som krävs för att göra det möjligt. Homo sapiens kan lära sig cykla. Homo sapiens kan också cykla mycket. Vi vill däremot påstå att det med hänsyn till vad vi anser att vi är skapta att göra är lika onaturligt för oss att cykla som för elefanten.

Ryggskott

När vi läser allmän information till patienter med ryggskott som t.ex. den som beskrivs av 1177 ges bilden av att det är svårt att avgöra vad som gör att man får ont i ryggen. Det finns olika teorier om vad som gör ont, men det har inte gått att bevisa att någofigure_with_back_pain_400_clr_5228n av dessa förklaringar spelar en avgörande roll för att man får ont i ryggen.

Att kunna förstå och bevisa varför något gör ont är ju i sig komplicerat och för detta behövs naturligtvis kunskap. Vetenskap kan bidra med kunskap men det behövs också kunskap för att bedriva vetenskap. Hur vi beskriver något grundar sig bl.a. på ur vilket perspektiv vi ser det och vilka kunskaper vi tar hänsyn till.

Sett ur perspektivet Spiral Stabilisering klarnar bilden oftast ganska tydligt och det går utifrån de fynd som görs hos patienten oftast att hitta en logisk förklaring till varför en vävnad gör ont. Finns det en logisk förklaring så går det också oftast att hitta en logisk modell att rehabilitera med. Tittar vi på lokal nivå och strävar efter att bli av med symptomen kan det logiska vara att t.ex. äta smärtstillande läkemedel eller vila. Tittar vi i ett större perspektiv så kan det bli helt andra åtgärder som behövs för att rätta till problemet bakom smärtan.

På frågan vad man själv kan göra när man får ont i ryggen ger 1177 svaret att försöka leva som vanligt och att det inte är farligt att röra på sig även om det gör ont i ryggen. Där sägs också att vila inte botar ryggont.

Vi tänker att det är just det ”vanliga livet” som ofta är orsaken bakom varför vi har ont i ryggen så att fortsätta det livet kommer knappast att göra problemet bättre (även om symptomen kan försvinna för en tid). Att det inte är farligt att röra sig även om det gör ont är en definitionsfråga: Vad är farligt? Att det gör ont ser vi som kroppens sätt att varna för att en vävnad befinner sig i stress och håller på att ta skada och sådana signaler anser vi därför att vi borde ta på allvar. Att det är bra att röra på sig håller vi med om, men inte att det är bra att röra sig om det gör ont (åtminstone inte för ryggen). Bättre är att röra sig på ett sätt som INTE gör ont. Förstår vi varför det gör ont kan vi oftast också röra oss så att det inte gör ont eller till en början åtminstone mindre ont. Detta behöver dock ett större perspektiv än att bara lokalt titta på värken och försöka få den att minska med t.ex. läkemedel.

Att vila inte botar ryggont anser vi också är en fråga om perspektiv. Om t.ex. en viss specifik muskel är väldigt spänd och signalerar smärta av den anledningen så ser vi att den smärtan försvinner om muskeln försätts i ett tillstånd av vila och avslappning. Vila för en muskel kan därför ibland ske allra bäst med rörelse. Vilken rörelse det handlar om måste dock först definieras och läras ut.

Vardagsmotion

Vardagsmotion

Begreppet vardagsmotion är något som återkommer ganska ofta när vi pratar med våra patienter. Ofta får vi föreställningen att vardagsmotion är något många gör för att få sin motion ”gratis” utan att behöva göra något specifikt för att just träna. Kanske slippa åka någonstans, byta om, duscha etc. för att spara tid i en redan stressig vardag. För en del kanske det äshovel_in_snow_400_clr_10200r en ursäkt för att slippa träna för att det uppfattas som tråkigt eller jobbigt.

Huruvida vardagsmotionen är något positivt beror på vilket perspektiv vi har på motion och vad vardagsmotionen är för just den individen. För en del kan vardagsmotion vara att ta trapporna istället för att åka hiss, eller att ta cykeln till jobbet istället för bilen. För andra kan det vara att hugga ved eller skotta snö. Beroende på vad vi väljer att göra kan det vara bra för olika saker. Det kan t.ex. vara glädjande, skapa ökad puls, vara uttröttande, ge en endorfinkick, och massor av andra saker.

När vi ser på vardagsmotion ur ett spiral stabiliseringsperspektiv så anser vi att för att det ska vara något som är positivt för rörelseapparaten så måste det innehålla rörelser som är naturliga för oss ut ett rörelseperspektiv. Att promenera i en upprätt position med spiral stabilisering skulle t.ex. kunna vara alldeles utmärkt vardagsmotion enligt den definitionen.

Att utföra aktiviteter som utsätter våra leder för ökat tryck och slitage, eller ytterligare aktiverar de ofta överaktiva muskler som skapar trycket, anser vi vara en mindre bra idé då detta direkt eller indirekt skapar eller vidmakthåller felaktiga rörelsemönster. Detta kan leda till att vi genom dessa aktiviteter faktisk får ont i t.ex. ryggen eller som vi ofta ser förvärrar det problem som ger ryggont. Med en stillasittande vardag eller jobbande i framåtlutande positioner skapar vi ökad spänning i muskler i ryggen som komprimerar diskar och leder. För att avlasta dessa strukturer behöver vi skapa aktivitet i de muskler som gör just det och inte vidare aktivera de som komprimerar.

Exempel på aktiviteter som aktiverar muskler som skapar kompression finns det många av. Några exempel är: cykla, skotta snö, hugga ved, simma, många övningar på gymet, skidåkning mm. Att dessa rörelser skapar ökad kompression behöver inte vara liktydigt med att det behöver göra ont under aktiviteten, varför smärta inte alltid är en bra vägledning till att förstå att något är fel. Det finns andra signaler som vi kan använda för att identifiera detta bara vi lär oss att vara uppmärksamma på dem.

Om syftet med vardagsmotion innehåller en önskan om att avlasta dina leder och skapa förutsättningar för bättre rörlighet, eller kanske ha mindre ont i ryggen, finns det alltså all anledning att fundera lite över vad just du anser vara vardagsmotion och varför du gör det.

Perspektiv

Vilket perspektiv har du?

stick_figure_searching_for_answers_1600_wht_4919

Ännu en utbildningshelg i konceptet ”Spiral Stabilisering” genomförd. Efter varje av dessa tillfällen slås vi över hur privilegierade vi är som har fått förtroendet att få sprida denna kompetens vidare till andra människor. Mycket intressanta reflektioner från många deltagare
har det hunnit bli. Människor med olika bakgrund och perspektiv på vad träning, hälsa, friskvård, sjukvård mm är för dem, i sitt privatliv och/ eller inom sitt yrkesutövande.

När vi föreläser och utbildar utifrån perspektivet ”Spiral Stabilisering” utgår vi från människans (Homo sapiens sapiens) konstruktion. En konstruktion vi kan betrakta som exceptionellt skapt för förflyttning på två ben. Förflyttning genom två gångarter, gång och löpning. Vi beskriver hur olika muskelsystem interagerar med varandra för att åstadkomma effektiva förflyttningar, utan att rörelseenergin + gravitationen komprimerar oss sönder och samman.

Vi anser att om människan i större utsträckning skulle stimulera sin kropp utifrån denna unika ”design” skulle inte diagnoser som exempelvis artroser, diskbråck, hälsporre, axelimpingement, plantar fasciit m.m,  existera i samma utsträckning. Dessa diagnoser är i själva verket en naturlig respons från kroppen när felbelastningen tillåts få äga rum tillräckligt länge. Ska därför inte blandas ihop med sjukdom.

I samhället idag finns uppfattningar om att motion/ träning i form av cykling, simning, armhävningar, situps, plankan m.m. är bra för oss människor att ägna oss åt. Utifrån vårt perspektiv är inte dessa exempel motions-/träningsformer som främjar människans förmåga till korrekt förflyttning på två ben, utan snarare försämrar den. Vi beskriver också i detalj varför det är direkt olämpligt att ägna sig åt vissa typer av övningar som vanligen förekommer inom rehabilitering och idrottsutövande.

Vi tycker det är viktigt att vrida och vända på uppfattningar som råder om begreppen idrott, hälsa, frisk- och sjukvård och vad de egentligen innebär. Skapa diskussion om de ”sanningar” som råder och styr. Är dessa sanningar bra för oss människor?

”Kroppen läker om möjlighet till läkning finns” är som ett mantra hos oss på VikingREHAB. För läkning krävs framförallt återhämtning. Återhämtningen, fysisk och/ eller mental, kan fås genom stillhet men också genom rörelse. Plussa gärna på med att förse kroppen med de näringsämnen den behöver.

Utifrån vårt perspektiv är det alltför många som saknar förmågan att utesluta det kroppen inte behöver.

Detta och mycket mer får du ta del av om du går utbildning hos oss. Du får ett nytt spännande perspektiv på människokroppens funktion. En kompetens som kan ge dig möjligheten att hjälpa prestationsidrottare att lättare nå sina mål, hjälpa människor att hjälpa sig själva fria från akuta och långvariga krämpor. Eller kanske det viktigaste av allt, hjälpa människor till att bestå friska!

Skoinlägg – Plantar Fascit

Vi träffar ofta patienter med smärta från fötterna. En vanligt återkommande diagnos är plantar fascit. En annan är hallux valgus. En vanlig förklaring som dessa patienter ofta får, är att dessa symptom uppkommer därför att deras fötter har hopsjunkna fotvalv och/eller är genetiskt uppkomna.

Ofta har de fått råden att gå i mjuka dämpande skor och genom att med ilägg i skorna lyfta upp sina nedfallna valv. Denna åtgärd ger ofta symptomatisk lindring och är något som förmedlas av många ortopedtekniker, läkare, sjukgymnaster m.fl.pair_of_running_shoes_400_clr_13294

Människan föds barfota (även 2015) och vi hävdar att våra mest grundläggande rörelser, gång och löpning, också egentligen borde ske barfota då det rimmar väl med vår konstruktion. Naturligtvis är det med vårt klimat i Sverige både besvärligt och ibland omöjligt att göra det och då måste vi naturligtvis använda skor. Men hur bör skorna vara konstruerade? Är det dessutom rimligt att lägga stöd i dem?

Då vi undersöker patienter med problem från fötterna ser vi ofta att underbenet roterar inåt och fotvalvet plattas ut vid belastning. En naturlig följd av mycket belastning på detta vis är att de stressade vävnaderna, t.ex plantarfascian, kommer att börja sända smärtsignaler till vår hjärna. Med långvarig belastning ser vi också inflammatoriska tillstånd och så småningom även artros i leder och deformationer av foten.

Med ögat lokalt på foten kan det te sig naturligt att behandla detta med skor och inläggssulor. Med ett stöd under hålfoten och ibland kompletterande pelotter kan vi lyfta fotens valv och i många fall dämpa symptomen.

Men om vi flyttar blicken lite längre upp och tar oss en funderare på varför foten ser ut som den gör blir bilden annorlunda för oss. När kroppen positioneras upprätt och det vi kallar spiral stabilisering aktiveras så skapas ett naturligt aktivt valv under foten och foten antar den form som vi hävdar att den ska ha när vi går och springer på den. För att skapa denna position behöver fötterna vara ”plana” d.v.s. hälen får inte höjas vid belastning och framfoten får inte klämmas ihop. Ironiskt nog är detta vad som sker då vi bär de flesta skor som säljs idag och det försämras ytterligare genom att öka dämpningen och hällyften genom att välja de skor som ofta förespråkas av många ortopedtekniker.

Med vårt funktionella perspektiv förefaller det mer logisk att lösa problemet bakom varför foten har ändrat sin form och träna för att återta normal funktion, än att tillfälligt lösa symptomen med skor och inlägg med risk för att ytterligare förstärka och ibland förvärra problemet.

För detta ändamål rekommenderar vi träning med spiral stabilisering och i förekommande fall löpteknisk träning och rådgivning.

 

 

Armhävningar

I Aftonbladet publicerades för några dagar sedan en artikel om armhävningar.

http://www.aftonbladet.se/wellness/traning/article20226641.ab

”Militärer gör den. Skolbarn likaså. Och förmodligen även du ibland. Ändå är armhävningen något av en bortglömd klassiker. Vi ger dig fem bra själ att väcka övningen till liv”

Visst kan vi hålla med om att det är en lätt övning. Och visst tränar du bröstet och hstick_figure_push_up_400_clr_2017öjer pulsen. Men är det en övning som är vettig att göra för en person som har ett stillasittande jobb om dagarna? Eller för våra skolbarn?

Vi hävdar bestämt NEJ!

De som sitter mycket har ofta överaktiverade och förkortade muskler i bl.a. rotatorkuffen och i ländryggen. Dessa överaktiverade muskler leder ofta till förändrade rörelsemönster i skuldrorna med vidare problem längs hela vår rörelseapparat. Att träna dessa muskler för att i tron orka använda dem mer är vad vi brukar säga ”att hälla bensin på brasan”. Visserligen kan det kännas skönt att låta en stel muskel få jobba dynamiskt en stund och få lite blodgenomströmning genom strukturerna, men vi låter ju faktiskt den redan uttröttade muskeln jobba mer när vi gör armhävningar. Att träna armhävningar använder precis som nämns i artikeln en massa olika muskler och det kan ju i sig vara positivt, men om vi tittar på hur vi använder musklerna i den specifika övningen så kan vi se att de tillsammans bidrar till att öka kompressionen på våra leder kring skuldra, halsrygg och ländrygg. En kompression som de flesta som sitter mycket enligt oss redan har för mycket av.

Vi anser att dessa överarbetade muskler efter en dag på arbetet istället behöver vila och återhämta sig för att undvika att skapa problem i form av smärta, stelhet, inflammationer, artros mm., symptom som vi ser dagligen i massor på mottagningen.

Hur vilar vi då dessa muskler? Vi anser att det görs genom att aktivera de muskler vi inte använder om dagarna och genom att göra övningar som återskapar den naturliga rörelseförmågan kring skuldran. Den mest naturliga rörelsen hävdar vi är när skuldran är involverad i vår naturliga gångrörelse, dvs. är delaktig i att skapa den rotation som krävs för att rotera ryggraden kring sin egen axel. Något förenklat så skulle vi kunna säga att skuldran skulle må mycket bättre av en promenad istället för armhävningar.

Övningar för att avlasta de överaktiverade musklerna finns i massor och vi rekommenderar oftast våra patienter till att aktivera dem via spiral stabilisering.

En bra start för de flesta tycker vi kan vara: GÖR INTE ARMHÄVNINGAR!