Ryggskott

När vi läser allmän information till patienter med ryggskott som t.ex. den som beskrivs av 1177 ges bilden av att det är svårt att avgöra vad som gör att man får ont i ryggen. Det finns olika teorier om vad som gör ont, men det har inte gått att bevisa att någofigure_with_back_pain_400_clr_5228n av dessa förklaringar spelar en avgörande roll för att man får ont i ryggen.

Att kunna förstå och bevisa varför något gör ont är ju i sig komplicerat och för detta behövs naturligtvis kunskap. Vetenskap kan bidra med kunskap men det behövs också kunskap för att bedriva vetenskap. Hur vi beskriver något grundar sig bl.a. på ur vilket perspektiv vi ser det och vilka kunskaper vi tar hänsyn till.

Sett ur perspektivet Spiral Stabilisering klarnar bilden oftast ganska tydligt och det går utifrån de fynd som görs hos patienten oftast att hitta en logisk förklaring till varför en vävnad gör ont. Finns det en logisk förklaring så går det också oftast att hitta en logisk modell att rehabilitera med. Tittar vi på lokal nivå och strävar efter att bli av med symptomen kan det logiska vara att t.ex. äta smärtstillande läkemedel eller vila. Tittar vi i ett större perspektiv så kan det bli helt andra åtgärder som behövs för att rätta till problemet bakom smärtan.

På frågan vad man själv kan göra när man får ont i ryggen ger 1177 svaret att försöka leva som vanligt och att det inte är farligt att röra på sig även om det gör ont i ryggen. Där sägs också att vila inte botar ryggont.

Vi tänker att det är just det ”vanliga livet” som ofta är orsaken bakom varför vi har ont i ryggen så att fortsätta det livet kommer knappast att göra problemet bättre (även om symptomen kan försvinna för en tid). Att det inte är farligt att röra sig även om det gör ont är en definitionsfråga: Vad är farligt? Att det gör ont ser vi som kroppens sätt att varna för att en vävnad befinner sig i stress och håller på att ta skada och sådana signaler anser vi därför att vi borde ta på allvar. Att det är bra att röra på sig håller vi med om, men inte att det är bra att röra sig om det gör ont (åtminstone inte för ryggen). Bättre är att röra sig på ett sätt som INTE gör ont. Förstår vi varför det gör ont kan vi oftast också röra oss så att det inte gör ont eller till en början åtminstone mindre ont. Detta behöver dock ett större perspektiv än att bara lokalt titta på värken och försöka få den att minska med t.ex. läkemedel.

Att vila inte botar ryggont anser vi också är en fråga om perspektiv. Om t.ex. en viss specifik muskel är väldigt spänd och signalerar smärta av den anledningen så ser vi att den smärtan försvinner om muskeln försätts i ett tillstånd av vila och avslappning. Vila för en muskel kan därför ibland ske allra bäst med rörelse. Vilken rörelse det handlar om måste dock först definieras och läras ut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *